Hertug Guthormsgate 1, Tønsberg

Nytt leilighetsbygg med mulighet for parkering i garasjeanlegg. Rammetillatelse er gitt og vi er i gang med innhenting av priser. Leilighetene vil bli oppført før de legges ut for salg.
På grunn av 2 større prosjekter i Tønsberg er byggestart for Hertug Guthormsgate 1 utsatt frem til 2020.

Tegningene er foreløpige, det kan komme endringer før leilighetene legges ut for salg.

Reguleringsformål: Leiligheter og parkering

Antall m2:  Ca 1200

Antall leiligheter: 18

For mer informasjon, ta kontakt med:
Geir Ove Johannessen
Mob: 913 48 376
geir.ove@micasa.no