Kontrollsanksjon

Vårt mål er å gjøre parkering så enkelt som mulig, men ved brudd på det enkelte steds vilkår for parkering kan Micasa ilegge en kontrollsanksjon. Grunnen for ileggelsen fremgår av kontrollsanksjonsblanketten.

Vil du likevel klage?
Dersom du mener at ileggelsen ikke er korrekt, eller det foreligger andre forhold som gjør at du synes kontrollsanksjonen er urimelig, kan du klage.

Via vår egen kundeweb, kan du sjekke bilder av bilen og hva som er årsaken til kontrollsanksjon. Det du trenger er kontrollnummer og bilnummer.

Kundeweb for registrering av klage:

Micasa
Parkeringsselskapet

Telefonlinjene for kontrollsanksjoner er åpne mandag – fredag
kl. 1000 – 1400

Tlf. 22878994 (Micasa)
Tlf. 22878995 (Parkeringsselskapet)

Parkeringsklagenemnda
Micasa er medlem i Parkeringsklagenemnda.

Beate Skatvedt

BEATE SKATVEDT

Administrasjonssekretær
Tlf: 33 35 41 00
beate@micasa.no