Kontrollavgift

Vårt mål er å gjøre parkering så enkelt som mulig, men ved brudd på det enkelte steds vilkår for parkering kan Micasa ilegge en kontrollavgift. Grunnen for ileggelsen fremgår av kontrollavgiftsblanketten.

Se årsaken til din kontrollavgift
Via vår egen kundeweb, kan du sjekke bilder av bilen og hva som er årsaken til kontrollavgiften.
Det du trenger er kontrollnummer og bilnummer. Gå til kundeweb.

Vil du likevel klage?
Dersom du mener at ileggelsen ikke er korrekt, eller det foreligger andre forhold som gjør at du synes kontrollavgiften er urimelig, kan du klage. Send en e-post til klage@micasa.no.

Parkeringsklagenemnda
Micasa er medlem i Parkeringsklagenemnda.

Beate Skatvedt

BEATE SKATVEDT

Administrasjonssekretær
Tlf: 33 35 41 00
beate@micasa.no