Hertug Guthormsgate 1, Tønsberg

Nytt leilighetsbygg med mulighet for parkering i garasjeanlegg. Rammetillatelse er gitt og arbeidene er igangsatt.
Leilighetene vil bli oppført før de legges ut for salg.

Ferdigstillelse sommeren 2018

Tegningene er foreløpige, det kan komme endringer før leilighetene legges ut for salg.

Reguleringsformål: Leiligheter og parkering

Antall m2:  Ca 1200

Antall leiligheter: 18

For mer informasjon, ta kontakt med:
Geir Ove Johannessen
Mob: 913 48 376
geir.ove@micasa.no