PARKERING

Micasa forvalter og videreutvikler parkeringsanlegg i Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg til drift tilbyr vi private kunder og offentlige aktører alt av parkering steknisk utstyr og produkter, inkludert parkeringsautomater og parkeringsanlegg for P-hus.

Forvaltning
Gjennom innovative, gunstige og serviceorienterte løsninger ønsker vi å levere en langsiktig og reell merverdi for både kunder og partnere. Micasa har lang erfaring fra parkeringsbransjen, og god lokalkunnskap. Slik kan vi hjelpe deg bedre, og samtidig legge til rette for verdiskapning og videreutvikling av både parkeringsanlegg og næringsområder.


P-automater
Micasa tilbyr kun utstyr og produkter fra anerkjente utenlandske leverandører. Vi samarbeider i dag med Hectronic, Giant Leap og Modul-System. For oss er kvalitet og kunden alltid i fokus.

NorparkParkeringsklagenemnda

Micasa Parkering er medlem av Norpark og Parkeringsklagenemda.