STORGATA 7, SANDEFJORD

Sentralt beliggende eiendom i Sandefjord. Kvartalet er ferdig regulert til sentrumsformål, parkering, forretning, kontorer og leiligheter.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Geir Ove Johannessen, mob: 913 48 376 eller geir.ove@micasa.no.