SAMFUNNSANSVAR

Micasa støtter nærmiljøet og aktiviteter som setter Tønsberg regionen på kartet.

Micasa ønsker å bidra positivt til det samfunnet vi er endel av. Nedenfor ser du de områder vi nå har valgt å støtte.