LANGBRYGGA, SKIEN

Beskrivelse
Eiendommen driftes i dag som parkeringsplass og er ferdig regulert til parkering, bevertning, kontor og bolig.
Er det ønske om leie av p-plass, gå inn på våre sider under parkering.

Beliggenhet
Sentralt i Skien innerst i byfjorden.

Fasiliteter
Sentral parkeringsplass i Skien med mulighet for leie av parkeringsplass.

Adkomst
Via Riksvei 36. Se kart